Byggbilder Betongarbeten

Leverantören kontrollerar på plats

Leverantören kollaar att allt finns på plats enligt fraktsedlarna.

Kontroll och mätningar

Armering

Armeringarna lyfts på plats

Armeringen på plats

Kontroll och Armeringen på plats

Arbetarna kollar läget med på bild bland andra: Per-Erik Fors

Allt på plats

Alvar kollar att allt är på plats

Betongen på väg

Snart är det betong på plats

Betong kommer via en ombygd skogsmaskin med flak

Betongen vibreras för att inga luftfickor skall vara kvar.

Noggranna arbeten för att resultatet skall bli perfekt!

Dalstationensfundament fixas till!

Många pusselbitar är det!